Elektronická časomiera pre hasičský šport

V súčasnej dobe preferujeme a vyrábame systém časomiery s dvojriadkovým zobrazovacím displejom. Do budúcna chceme rozšíriť výrobu a o jednoriadkové modely a taktiež o model určený špeciálna na tréning, pri ktorom budú zamenené káble za rádiovú komunikáciu. Momentálne takýto systém testujeme.

Základné parametre

 • Napájanie 12V
 • Zobrazenie 2 riadkový 7-segmednový LED displej
 • Rozmery displeja 635x 425 mm
 • Výška segmentov horný riadok 160mm, dolný 100mm
 • Rozsah merania 0,01- 9 min.59,99sec
 • Rozlíšenie 0,01sec
 • Čitateľnosť displeja min 70m (slnečný deň)
 • Štart IR brána, pištoľ, mechanický kontakt. atď.
 • Stop IR brána, mechanický kontakt, atď.

Základne časti časomiery

 • Hlavnou časťou systému časomiery je dvojriadková zobrazovacia tabuľa, umožňujúca súčasne zobrazovanie dvoch meraných časov, vhodné pre použitie pri požiarnom útoku na identifikáciu prvého zhodeného terča, prípadne vhodne pre štafetu pre dve dráhy alebo pri súťažiach v behu na 100m s prekážkami
 • Medzi ďalšie časti systému časomiery patrí štartovací mechanizmus, ten môže byť tvorený mechanickou alebo akustickou pištoľou, dnes sa už dosť často preferuje pre férovosť súťaži použitie IR závory pri štarte pretekárov.
 • Poslednú časť systému časomiery tvorí mechanizmus terčov, pre lepšie pochopenie ide o magnetické vodotesne spínače s príslušnou kabelážou pripojené k hlavnej zobrazovacej jednotke.

Použitie

 • - Požiarny útok, štafeta, hasičská stovka
 • - Rozlíšenie ľavého a pravého terča pri požiarnom útoku,
 • - Odpočítavanie času prípravy pri základni,
 • - Po konzultácii možnosť rozšíriť vlastnosti podľa požiadaviek